Компьютерийн мэдлэг төлбөргүй сургалт

компьютер төлбөргүй онлайн сургалт

Компьютерийн мэдлэг төлбөргүй сургалт

компьютер төлбөргүй онлайн сургалт
компьютер төлбөргүй онлайн сургалт

Анхан шат

1
Үйлдлийн систем
05:48
2
Зөөврийн төхөөрөмж үйлдлийн систем
02:05
3
Аппликэйшны тухай
03:57
4
Программаас дэлгэц рүү шилжих
02:40
5
Үүлэн технологи ашиглах
03:48
6
Компьютерийн анти вирусны тухай
03:22
7
Screenshot хялбар хийх
02:17
8
Дэлгэцээ хуваах арга
02:15
9
Screenrecord дэлгэц бичих
02:14
10
Программ хооронд шилжих
01:29

Дунд

Ахисан

Таны сэтгэгдэл анхных нь болно.

Та нэвтэрсний дараа сэтгэгдлээ үлдээх боломжтой
Компьютерийн мэдлэг төлбөргүй сургалт
Үнэ:
Төлбөргүй
Нэвтрэх Төрлүүд