Оффис

Оффис онлайн сургалт

Word онлайн сургалт
3.93
300,000₮ 20,000₮
Word онлайн сургалт гэж юу вэ? Бичиг хэрэгтэй ажиллах дэлхийн хамгийн шилдэг программуудын нэг. Та өөрийн компьютер дээр word программыг суулгасан ...
Дунд шат
1 Лекц
4 hours
Хүслийн жагсаалт
300,000₮ 20,000₮
Excel онлайн сургалт
3.65
300,000₮ 20,000₮
Excel онлайн сургалт гэж юу вэ? HTML5, CSS3, and Media Queries HTML5Shiv for Internet Explorer Photoshop Image Optimization and Slicing Design Adap...
3.5 hours
Хүслийн жагсаалт
300,000₮ 20,000₮
Power point онлайн сургалт
4.56
30,000₮ 20,000₮
Power point онлайн сургалт гэж юу  вэ? We’ll use Dreamweaver’s handy templating tools to make updates to our site super easy. We’ll create ou...
4 hours
Хүслийн жагсаалт
30,000₮ 20,000₮