Сошиал багц

Сошиал багц онлайн сургалт

Сошиал багц
300,000₮ 50,000₮
Гэрээсээ үр дүнтэй ажиллах
Дунд
11 хичээл
Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
300,000₮ 50,000₮
Онцгой
Сошиал эх бэлтгэл 100н цуврал онлайн сургалт
Сошиал эх бэлтгэл 100н цуврал онлайн сургалт  
Анхан
Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
300,000₮ 50,000₮
Facebook онлайн сургалт
300,000₮
Facebook онлайн сургалт
Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
300,000₮
Instagram онлайн сургалт
30,000₮ 20,000₮
Instagram онлайн сургалт
15 хичээл
Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
30,000₮ 20,000₮
Youtube онлайн сургалт
45 мин
300,000₮ 20,000₮
Youtube онлайн сургалт
Ахисан
10 хичээл
45 мин
Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
300,000₮ 20,000₮
Нэвтрэх Төрлүүд